80 ani de activitate:

Înfiinţată în anul 1934 ca unitate de transporturi „SC TRANSPORTURI AUTO SA - BOTOŞANI”, a traversat cu bine, decenii de numeroase diversificări și transformări ale domeniilor de activitate, adaptate la piața românească în perpetuă prefacere, astfel că în acest moment, obiectul de activitate al firmei include :

 • Extracţia pietrişului, nisipului, argilei si caolinei
 • Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
 • Fabricarea de mixturi asfaltice
 • Fabricarea betoanelor de ciment
 • Lucrări de construcţii a drumurilor, podurilor
 • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
 • Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide (sisteme de conducte pentru: apă, canalizare, ape uzate; staţii de pompare şi eliminare ape uzate; canale de irigaţie; rezervoare)
 • Construcţii hidrotehnice. Lucrări de îmbunătăţiri funciare Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a (construcţia de unităţi industriale, unităţi sportive; adăugarea de drumuri, infrastructuri utilitare)
 • Alte lucrări speciale de construcţii (construcţii de fundaţii; inclusiv fixarea piloților forați
 • Transporturi rutiere de mărfuri gabaritice și agabaritice
 • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
 • Activităţi de testare şi analize tehnice. testări periodice ale autovehiculelor ( ITP)
 • Şcoli de conducere (pilotaj)
 • Misiune şi obiective

  "SC TRANSPORTURI AUTO SA" investeste în calitate !

  Principii ale calităţii respectate de echipa SC TRANSPORTURI AUTO SA:

 • Să menţină un sistem de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, conform cerinţelor impuse de standardele: SR EN ISO 9001: 2008, SR EN ISO 14001: 2005 şi OHSAS 18001:2008.
 • Să urmărească satisfacerea şi depăşirea cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor cu privire la produsele şi lucrările realizate.
 • Să asigure cadrul organizatoric performant şi condiţii de muncă proprii necesare realizării produselor şi lucrărilor la standarde europene.
 • Să asigure resursele materiale, utilajele şi personalul competent pentru executarea lucrărilor.
 • Să respecte cadrul legal în vigoare şi alte cerinţe de mediu necesare prevenirii poluării şi îmbunătăţirii performanţelor de mediu.
 • ...si in grija fata de mediu !

  SC TRANSPORTURI AUTO SA urmărește și îndeplinește cu atenţie activităţile care necesită o grijă deosebită faţă de protejarea mediului înconjurător, realizând totodată acţiuni de prevenire a poluării cu deşeuri sau emisii de noxe care pot apărea în urma activităţiilor de construcţii.

  Tehnologii de vârf pentru lucrări trainice !

  SC TRANSPORTURI AUTO SA, deţine staţie de asfalt tip MBA 160 şi staţie de betoane tip CIFA MOBILE 50, în municipiul Botoşani, la sediul societăţii( care pot fi dislocate oriunde în țară), staţie de sortare agregate de balastieră. De asemenea deţine autobasculante de mare capacitate, şi toate utilajele necesare activităţii de execuţie a îmbrăcăminţilor asfaltice, dar şi de execuţie a terasamentelor la drumuri şi a fundaţiilor sistemelor rutiere. Societatea deține personal tehnic bine pregătit profesional, cu o experiență vastă în domeniul construcțiilor.

  SC TRANSPORTURI AUTO SA este un partener de încredere !

  Iată o parte dintre clienţii noştri reprezentativi:

 • Consiliul Judeţean Botoşani
 • Consiliul Judeţean Suceava
 • Consiliul Judeţean Iaşi
 • DRDP Iaşi
 • CNADR
 • Primăria municipiului Botoşani
 • Primăria municipiului Dorohoi
 • Primăria orașului Săveni
 • Primăria municipiului Suceava
 • Primăria municipiului Fălticeni
 • Diverse unități administrative din județul Suceava: Liteni, Baia Cornu Luncii, Vatra Moldoviței, etc.
 • Diverse unități administrative din județul Botoșani: Vorona, Tudora, Lozna, Corni, Ungureni, Vlădeni, Curtești, Ibănești, etc.
 • CALITATEA ÎNSEAMNĂ OAMENI !